Chronische nierziekte

Levensverwachting en stadia nierfalen bij kat

Diagnose door urine- en bloedonderzoek bij kat

Om de diagnose chronische nierziekte (CNZ) te stellen, worden twee type onderzoeken bijna altijd gebruikt in aanvulling op lichamelijk onderzoek: urineonderzoek en bloedonderzoek bij de kat. Meestal worden deze tegelijkertijd uitgevoerd door de dierenarts. CNZ kan worden geconstateerd wanneer het bloed een verhoogde concentratie heeft van SDMA en/of creatinine. Daarnaast is de urine te waterig en bevat het doorgaans eiwitten. Ook kan de kat specifieke ziekteverschijnselen vertonen, die mogelijk aanwijzing zijn voor CNZ.

Tegenwoordig wordt er steeds vaker preventief gecontroleerd op nierproblemen bij de kat door middel van een urineonderzoek of bloedonderzoek bij de kat. Zo wordt de afname van de nierfunctie bij de kat duidelijk. Bijvoorbeeld vóór een operatie of tijdens een zogenaamd seniorenconsult. In aanvulling op het urineonderzoek en bloedonderzoek bij de kat, kan de dierenarts het noodzakelijk vinden om extra onderzoeken uit te voeren. Denk aan het meten van de bloeddruk, een röntgenfoto of echo van de buik. Ziekteverschijnselen zijn vaak pas zichtbaar als de nieren al voor een groot gedeelte beschadigd zijn en de afname van nierfunctie bij de kat al aanwezig is. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe sneller een passende behandeling gestart kan worden.

Nierfalen kat levensverwachting

Wat is in geval van nierfalen bij de kat de levensverwachting? Chronische nierziekte (CNZ) is een progressieve aandoening. Dit betekent dat de ziekte zal verergeren. In geval van nierfalen verschilt per kat de levensverwachting. Hoe snel verergering optreedt, is ook voor elke kat weer anders. Sommige katten kunnen nog jaren met CNZ leven, terwijl de problemen meestal geleidelijk toenemen. Uiteindelijk overlijdt een kat met CNZ (bijna) altijd als gevolg van deze aandoening. De ene kat zal langer leven dan de andere. Dit is sterk afhankelijk van de ernst van CNZ, de snelheid waarmee het verergert en het succes van de behandeling. Met een tijdige en goede behandeling kan je kat nog een gelukkig leven hebben. Je kunt zelf zorgen voor een goede behandeling en voldoende vochtinname, zodat ondanks het nierfalen van je kat de levensverwachting zo positief mogelijk is.

Stadia nierfalen kat: waar kun je op letten?

Nierfalen bij de kat wordt vaak pas duidelijk wanneer 75% van de nieren beschadigd is. Dit is onomkeerbaar. Toch volgen hierna nog stadia in het nierfalen bij de kat die je kunt herkennen, bijvoorbeeld aan de hand van het gedrag en gewicht van je kat.

  • Activiteit: gedraagt je kat zich nog steeds normaal en actief? Je kunt hierbij letten op de speelsheid, op de aandacht die hij besteedt aan vachtverzorging en hoe hij op jou en andere mensen en dieren in huis reageert. Een signaal kan zijn dat je kat zich verstopt en niet meer geïnteresseerd is om naar buiten te gaan.
  • Eetlust: je kat eet niet of aanzienlijk minder. Dit kan een aanwijzing zijn van CNZ.
  • Lichaamsgewicht: gewichtsafname kan betekenen dat het minder goed gaat met je kat. Weeg je kat dus regelmatig, bijvoorbeeld met een weegschaal voor baby’s. De kat in je armen houden terwijl je op de weegschaal staat, is niet altijd even betrouwbaar. Wel kun je een kattenreistas of -mand met en daarna zonder de kat op een personenweegschaal plaatsen. Het verschil in beide gewichten is het lichaamsgewicht van de kat. Meer dan 5% gewichtsverlies is reden voor verder onderzoek.

Controleboekje nierfalen bij katten

Wil je het verloop van nierfalen bij katten goed in de gaten houden? Een handig hulpmiddel is het chronische nierziekte-controleboekje. Hierop houd je de activiteit, de eetlust en het gewicht van de kat bij. Bespreek de resultaten met je dierenarts of nierconsulent tijdens de controlebezoeken om het verloop van nierfalen bij je kat goed in kaart te brengen. Zie je tussentijds dat een van de bovengenoemde kenmerken verandert, neem dan ook contact op met je dierenarts. Mogelijk kan de dierenarts iets in de behandeling en verzorging aanpassen, zodat je kat zich weer beter gaat voelen.

Chronische nierziekte tijdig herkennen

De diagnose chronische nierziekte (CNZ) is vaak moeilijk te stellen, zeker wanneer je er vroeg bij wilt zijn. Het in de gaten houden van het drinkgedrag, regelmatige controles en urine- en bloedonderzoek bij de kat op aangeven van de dierenarts kunnen je hierbij helpen. Het is een goede gewoonte om de kat minstens één keer per jaar door je dierenarts te laten controleren en zelf bewust te zijn van de ziekteverschijnselen. Wordt er CNZ bij je kat ontdekt? Dan is de nierschade niet meer te genezen. Wel kun je er alles aan doen om het leven van je kat zo aangenaam mogelijk te maken en verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Wat kapot is kan niet worden hersteld. Wel kun je ervoor zorgen dat wat nog intact is, zolang mogelijk goed blijft. Meer dan 5% afname is een reden voor nader onderzoek.

Bekijk de signalen