Interviews

Interview met Eline Teygeler, Kattengedragsdeskundige

Als Dokter Kat krijg ik wel eens vragen van katteneigenaren over het gedrag van een kat. Het leek mij daarom heel interessant om een kattengedragsdeskundige te spreken. Daarom vind ik het heel erg leuk dat Eline Teygeler, kattengedragsdeskundige bij “Tinley Gedragstherapie voor Dieren", wilde meewerken aan een interview!

1. Hoe lang zit je al in het vak?

Sinds 2002 ben ik dierengedragsdeskundige, dus al 17 jaar.

2. Wat doe je als kattengedragsdeskundige precies?

Op het moment dat katteneigenaren een probleem ervaren met het gedrag van hun kat, kunnen zij ons raadplegen. Dit kan om verschillende redenen gaan, van een onzindelijke kat tot een kat die een andere kat in huis aanvalt. Of van een kat die agressie vertoont naar mensen tot aan een kat die zichzelf kaal likt. Wij hebben hierbij een nauwe samenwerking met de dierenarts, want het gedrag kan ook een medische grondslag hebben. Zodra alle medische oorzaken zijn uitgesloten dan kan het gedragsmatig zijn. Dan komen wij als gedragsdeskundige kijken naar het gedrag, de omgang met de kat en de omgeving.

3. Wat wordt allemaal verstaan onder gedrag?

Alles wat je ziet is gedrag. Lichaamstaal is hierin erg belangrijk, bijvoorbeeld bewegingen van de oren en staart. Ook kun je denken aan springen, aanvallen en miauwen. Al deze dingen zijn voor ons interessant om te kunnen achterhalen en verklaren waarom een kat iets doet.

“Katten die lijken zo eigenzinnig en daarom is het heel erg interessant om je te verdiepen in wat een kat bedoelt.”

4. Wordt een gedragsdeskundige vaak ingeschakeld?

De gedragsdeskundigen die bij Tinley werken, waar ik zelf ook werkzaam ben, zijn professionele gedragsdeskundigen. Wij zijn daarom dagelijks met ons vak bezig en komen frequent bij katten en hun eigenaren op bezoek.

5. Hoe ziet een traject er ongeveer uit?

Dit verschilt per case. Meestal is het zo dat ik één keer langskom bij mensen thuis om de situatie in kaart te brengen en om een analyse te maken van welke oorzaken een rol spelen in het probleemgedrag. Zo krijgen we een goed beeld van de kat en de situatie. Dan stel ik een diagnose en aan de hand daarvan kan ik advies uitbrengen om dat gedrag te veranderen. Met die adviezen gaat een eigenaar vervolgens zelf aan de slag. Vaak hebben we daarna telefonisch overleg over de voortgang en kunnen mensen filmpjes sturen van wat er wel en niet goed gaat. Zo kunnen we aanvullende adviezen geven.

Oudere katten komen nogal eens met langdurigere klachten van bijvoorbeeld braken of vermageren. Hierbij komt dan ook vaak een onderliggende ziekte naar boven. Bij oudere katten zie ik ook vaak hyperthyroïdie, dan heeft de kat een te snelwerkende schildklier. In de meeste gevallen is de kat onrustig, snel geïrriteerd, hijgt bij stress, eet meer, maar valt desondanks af. Ook drinken, plassen en poepen ze meer. Hyperthyroïdie zie ik voornamelijk bij katten van boven de 10 jaar.

6. Wat voor advies geef je dan?

De adviezen zijn vaak praktische tips en tricks over hoe ze zelf aan de slag kunnen om het gedrag te beïnvloeden. We leren mensen ook vaak om lichaamstaal te lezen. Dat is namelijk iets wat ze moeten gaan herkennen. Zo kunnen ze aan bepaalde lichaamstaal zien dat de kat bijvoorbeeld snel agressief kan worden. Dan is het beter om de kat op dat moment niet aan te halen. Als ze dit zien dan kunnen ze heel veel voorkomen.

“Lichaamstaal wordt niet altijd opgemerkt, want katten zijn subtiel in hun communicatie.”

7. Wat vind je het fijnst aan werken met katten?

Katten zijn super fascinerende dieren. Ze zijn prachtig om naar te kijken en dan wil je ook graag weten wat een kat nou beweegt. Dan kom je erachter dat een kat heel slim is en dat je ze ook zeker kunt trainen. Katten die lijken zo eigenzinnig en daarom is het heel erg interessant om je te verdiepen in wat een kat bedoelt.

8. Heb je zelf een kat?

Ja, ik heb 3 katten. Chi, die ook op de foto staat en 2 Maine Coon katten, Jazz en Joey.

9. Wat vind je van het initiatief van Dokter Kat, om vooral de oudere kat (7+jaar) meer aandacht te geven?

Zeker een goed initiatief. Het herkennen van ouderdomsklachten is erg belangrijk, want ouderdom komt natuurlijk met gebreken. Wat ik vaak merk bij oudere katten, is dat eigenaren niet zien dat hun kat iets mankeert. Dit komt dan doordat ze de lichaamstaal niet altijd goed kunnen lezen, want katten laten dit slechts erg subtiel zien. Anderzijds vinden mensen het gedrag van hun oude kat vaak heel erg normaal, want “hij is nu eenmaal ouder, dus het is logisch dat hij niet hetzelfde kan als vroeger”. Dit kan ouderdom zijn, maar ook fysiek ongemak en dat vermindert natuurlijk het welzijn.

Ik kom in dat soort gevallen kijken of het gaat om ouderdomsgedrag, fysieke klachten of probleemgedrag. Het is belangrijk om mensen hierover meer inzicht te bieden, juist om te voorkomen dat de eigenaren of iets niet herkennen of gedrag wegwuiven als normaal.

10. Komt het ook wel eens andersom voor, dat iemand komt voor gedragsproblemen, maar dat de kat gewoon oud is en pijn heeft?

Ja, eigenlijk best wel vaak. Wat veel gebeurt is dat eigenaren en dierenartsen snel zeggen dat de kat stress heeft, omdat er zich thuis stressvolle situaties voordoen. Wij krijgen bijvoorbeeld vaak te horen dat de stress zou komen door de verhuizing, de komst van een baby of andere nieuwe katten in de buurt. Vervolgens wordt de kat niet grondig fysiek gecontroleerd, terwijl dit wel nodig is. De situationele factoren kunnen natuurlijk allemaal een kleine rol spelen in het stressniveau van je kat, maar zijn niet altijd de hoofdoorzaak. De kat kan bijvoorbeeld veel meer indicatoren hebben van pijn, waar ze veel sterker op reageert. Het is dan veel zinvoller om een goed en volledig medisch onderzoek te doen, want je wilt niet dat je kat pijn heeft.

11. Vertonen katten ouder dan 7 jaar vaak bepaald probleemgedrag?

Het is moeilijk om onderscheid te maken puur op basis van leeftijd, wel kun je stellen dat katten van 7 jaar en ouder meer kans hebben om bepaalde gedragingen te vertonen. Zo kunnen hele oude katten verschijnselen van dementie krijgen. Dat heeft dan te maken met hersenveranderingen, waardoor ook allerlei gedragsproblemen kunnen ontstaan als meer miauwen of onzindelijk worden. Oudere katten krijgen vaak ook sneller fysieke klachten die leiden tot pijn, dan zie je dat de kans op probleemgedrag groter wordt. Je ziet bijvoorbeeld dat je kat zich gaat terugtrekken en niet meer zoveel beweegt. Of dat hij zich agressief gaat gedragen, snel geïrriteerd raakt en gaat brommen en blazen. Dit sluit natuurlijk niet uit dat katten van vier of vijf het niet kunnen krijgen, door bijvoorbeeld een medische oorzaak.

Praktijkvragen

We hebben Eline ook drie vragen voorgelegd, die vaak gesteld worden. Deze zijn grofweg te verdelen in 3 categorieën:

1. Relatie tussen huidige en nieuwe kat
2. Plassen en poepen waar het niet mag
3. Agressief gedrag

Bekijk de praktijkvragen